• Yem içinde bulunacak farklı hammaddeleri farklı silolardan reçeteye uygun alarak dozajlamada kullanılır.
  • Dozaj kantarı, load cell ( yük hücreleri) yardımı ile her silodan ne kadar hammadde alındığını tartar ve uygun ağırlığa gelince o siloya ait dozaj helezonunu kapatır, bir sonraki hammadde silosundan alıma başlar.
  • Çelik sacdan imal edilerek boyanmıştır.
  • Tüm helezon ve bunker bağlantıları ağırlık ölçümlerini etkilememesi için elastik malzeme ile yapılmıştır.
  • Reçetedeki rasyon tamamlandığında, dozaj kantarı altındaki pnömatik kapak açılarak, içinde hazırlanan karışım, değirmene sevk edilmek üzere, dozaj kantarı alt bunkerine dökülür, üstte rasyon hazırlanıncaya kadar, değirmen üst bunkerine karışım taşınır